sobota, 11 maj 2024 12:55

Rozpoczęcie Budowy Fabryki Samochodów Elektrycznych Izera w Jaworznie

Rozpoczęcie Budowy Fabryki Samochodów Elektrycznych Izera w Jaworznie Rozpoczęcie Budowy Fabryki Samochodów Elektrycznych Izera w Jaworznie fot: pixabay

ElectroMobility Poland (EMP) otrzymało pozwolenie na budowę fabryki samochodów elektrycznych marki Izera w Jaworznie. Prezydent miasta zatwierdził projekt, który przewiduje wybudowanie zakładu w dwóch etapach z maksymalną roczną zdolnością produkcyjną wynoszącą 300 tys. samochodów.

Czego się dowiesz:

  • Jakie pozwolenie otrzymało ElectroMobility Poland?
  • Jaka jest przewidywana roczna zdolność produkcyjna nowej fabryki Izera w Jaworznie?
  • Ile osób planuje zatrudnić EMP w nowo powstałej fabryce do końca 2026 roku?
  • Jakie zmiany zarządcze miały miejsce w EMP w ostatnim czasie?
  • Jaki jest udział Skarbu Państwa w kapitale ElectroMobility Poland?

Pierwszy etap inwestycji

Pierwszy etap budowy, dla którego wydano zezwolenie, obejmie powierzchnię 169 tys. m^2. Projekt zakłada, że fabryka będzie wysoko zautomatyzowanym zakładem, co umożliwi efektywną i nowoczesną produkcję pojazdów elektrycznych. Paweł Poneta, p.o. prezesa zarządu EMP, podkreślił, że zgromadzone dokumenty oraz wyniki analiz są solidną podstawą do rozpoczęcia prac budowlanych oraz dalszych decyzji inwestycyjnych.

Zatrudnienie i dalsze plany

Do końca 2026 roku w nowo powstającej fabryce planowane jest zatrudnienie około 2 000 osób. Jest to pierwsza tak duża inwestycja na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, co może znacząco wpłynąć na rozwój lokalnej gospodarki i rynek pracy.

Proces przygotowawczy i zmiany zarządcze

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, EMP przeszło szereg procedur, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji założeń projektu. Dodatkowo, firma podpisała list intencyjny z firmą Mirbud, która złożyła optymalną ofertę budowy fabryki. W kwietniu br., doszło do zmiany na stanowisku prezesa EMP, gdzie Paweł Poneta zastąpił Piotra Zarembę, co jest elementem przygotowań do kolejnych etapów rozwoju spółki.

"Wszystkie zgromadzone dokumenty i analizy przeprowadzone w ostatnich tygodniach – w tym także wyniki procesu due diligence inwestycji – zostały przekazane przedstawicielom administracji państwowej nadzorującym funkcjonowanie EMP. Spółka uzyskała także pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego w Jaworznie, które – po uprawomocnieniu – kończy proces formalny związany z przygotowaniem do inwestycji, umożliwiając rozpoczęcie prac budowlanych. Wykonane prace analityczne, przedstawiona dokumentacja oraz wyniki dotychczasowych audytów i kontroli stanowią podstawę dla rzetelnej oceny projektu i umożliwią podjęcie kierunkowych decyzji właścicielskich." — Paweł Poneta, p.o. prezesa zarządu EMP

Projekt ten jest wynikiem współpracy czterech polskich grup energetycznych, a Skarb Państwa jest obecnie większościowym akcjonariuszem EMP. Inwestycja ta stanowi ważny krok w kierunku rozwijania polskiej infrastruktury dla elektromobilności oraz wzmocnienia pozycji kraju na mapie producentów pojazdów elektrycznych.